Čísla účtů školy a platby

Zobrazeno: 916

Účet školy: 51-4475220267/0100

Všichni žáci školy mají zdarma pracovní sešity a sešity.
Žáci 1. ročníku mají zdarma všechny školní potřeby včetně vybavení na Vv.

 

Na tento účet poukazujte platby za předškolní vzdělávání, školní družinu a kroužky organizované školou.

Detaily plateb za družinu a předškolní vzdělávání viz záložky Mateřská škola a Školní družina.

Platba za stravné je na účet školní jídelny viz záložka Školní jídelna.

Variabilní symbol: pro školní jídelnu individuální číslo přidělené školou každému žáku či dítěti, pro platbu družiny a kroužků napiště do poznámky platby jméno a příjmení dítěte (individuální číslo jim bude přiděleno později)