Čísla účtů a platby

Zobrazeno: 842

Ceny obědů včetně nápoje: 
30,- Kč (pro strávníky ve věku 7- 10 let)
35,- Kč (pro strávníky ve věku 11- 14 let)
40,- Kč (pro strávníky od 15 let)

 
Platba probíhá pravidelně každý měsíc - na základě online podkladů z programu pro stravovací provoz (vždy měsíc zpětně- v následujícím měsíci). Inkasní platba na účet školy je strhávána tak, aby byla k datu 15. na účtu připsána. U inkasních plateb je třeba počítat vždy s potřebným zůstatkem finančních prostředků ke stržení. Přihlašování a odhlašování obědů je on line v programu jídelna.cz – vždy do 8.00, jinak je účtováno stravné v plné výši. 

číslo účtu .: 51-4475220267/0100